top of page

HİZMETLERİMİZ

Şirketimizin Sunduğu Zefir Değer Zinciri Yaklaşımımız

1

DEĞER YARATIMI

 • Şirket Değerlemesi

 • Büyüme Stratejisi

 • Yeni Yapılanma

 • Değer Yaratım Modeli

  • Stratejik Tutarlılık​

  • Organizasyon Yeterliliği

  • Karlılık, Verimlilik, EVA-MVA

  • İş Geliştirme, İnovasyon

  • Rekabet Gücü

  • Serbest Nakit Akış Yönetimi

2

DEĞER YÜKSELTME

 • Değer Odaklı Stratejik Finans Yönetimi

 • Değer Yükseltme ProjeleriYönetimi

3

DEĞER KORUMA

 • Değer Performans Sistemi

 • Yatırımcı İlişkileri Sistemi

 • Sürdürebilirlilik

 • İç Denetim Sistemi

 • M&A Süreci

DEĞER YARATIM MODELİ

bottom of page